verson 0.1 | 2009 | Seljord Kommune | Prosjekt 'Seljord og sogene' | .
Soger:
Kivlemøyane
Segna om Kivlemøyane har blitt knytt til Nystaulsteinen der Kivlekyrkja skal ha stått, til mose og fargar i bratte fjellveggen ovanom grenda og til to store og ein mindre stein som har vore synlege i Kalvejuvet rett nedom Såvestaul. Desse steinane er skipla av ras i dei seinare år.
Sterke-Nils (f. 1722- d. 1800)
Forteljingane om Sterke-Nils knyter seg til at dette var ein kar som var ualminneleg sterk. Det gjekk gjetord om alle hans kartak og prestasjonar. Men soga teiknar også biletet av ein hjartevarm, snill og handing kar. Sterke-Nils stoga står idag på Dyrskuplassen. Her vert det kvart år framført spelstykke og små dramatiseringar som teiknar tidsbilete og hendingar frå livet til sterke-Nils.
Vallarhaugen
Sigurd Telnes i samtale med kyrkjeverge Jon Svartdal.
Ståle Åsheim
Segni om Ståle Åsheim som vart lyst fredlaus og held seg gøymd i loftet på garden Åsheim.
Sjøormhistoriar:
TA 1976, 19. august
I Telemark Arbeiderblad 19. august 1976 fortel signaturen I.A. At far hans ein dag skulle ro frå Manheimsstrondi og over til Sannes. Fjorden var stavstill, men brått vart pråmen lyft oppifrå og han datt nedatt på vatnet. Mannen såg ikkje noko uforklarleg. Han trudde helst det var ein forvoksen ål han hadde rodd imot.
Hva skal vi egentlig tro?
Hva skal vi egentlig tro? 30. august 1983 har Varden ei melding om eit skeptisk ektepar frå Flatdal som såg ein 100 meter lang sjøorm. Spørsmålet kommer fra Agnes Haugan i Flatdal som sist søndag så noe i Seljordsvatnet som kunne være sjøorm - om noe slikt finnes. -Både mannen min Svein og jeg har alltid vært skeptiske til det som har vært sagt og skrevet om sjøormen i Seljordsvatnet, men etter det vi iakttok søndag ved 14-tiden, vet vi sannelig ikke hva vi skal tro. I ca. ti minutter sto vi ved veien og så noe som buktet seg ute i vannet - fire krumninger over vannflaten som om en stor orm eller slange lå der og svømte. Det blinket i de delene som var over vannflaten og vi så svake bølger rundt. Været var praktfullt og vannet helt stille søndag. Nei, dette er uforklarlig. Vi er i hvertfall sikre på at det var noe vi så - antagelig det samme som enkelte har iakttatt på vannet opp gjennom årene.
I båt ved Nirisrud
Sigurd Telnes fortel: Bestefar, Sigurd Telnes (d.e.), var ivrig fiskar. Ein haust først på 1900 ljostra han på grunnane ved den gamle plassen Nirisrud. Dei nytta tyriløgu og skøta pråmen seint inn mot land. I ljosken tykte han det låg ein sekkjestøkk i sanden. Stokken var grov som ein vaksen mann på det tykkaste av låret, meinte han. For moro skuld sette han ljosteret ned på det han trudde var ein sekkjestøkk, men med same piggane kom nedåt livna stokken og bukta seg raskt mot djupet. dette fortalde bestefar mange gonger.
Sinnesodden
Alf og Gjertrud Tveit såg noko ute på fjorden heimafrå stogeglaset på Sinnesodden.Nor-Rec 2009