verson 0.1 | 2009 | Seljord Kommune | Prosjekt 'Seljord og sogene' | .
Soger:
Kivlemøyane
Segna om Kivlemøyane har blitt knytt til Nystaulsteinen der Kivlekyrkja skal ha stått, til mose og fargar i bratte fjellveggen ovanom grenda og til to store og ein mindre stein som har vore synlege i Kalvejuvet rett nedom Såvestaul. Desse steinane er skipla av ras i dei seinare år.
Vallarhaugen
Sigurd Telnes i samtale med kyrkjeverge Jon Svartdal.
Guro Heddelid
Namnet Guro Heddelid er knytt til Grunningsdalen. Meir enn noko anna har soga om henne gjort dalen kjend. Denne kvinna til hest som framleis rir gjennom dalen i dikt og dram-.
Soga om Guro Heddelid ber i seg romantikk og tonar frå ei svunnen tid med blod og salte tårer, Gudstru og trøyst i vigslevatn og klokkeklang. Det ligg eit mystisk kingelvevslør over dei gamle henda der ulike utsagn gjev stoff til ettertanke.


Sterke-Nils (f. 1722- d. 1800)
Forteljingane om Sterke-Nils knyter seg til at dette var ein kar som var ualminneleg sterk. Det gjekk gjetord om alle hans kartak og prestasjonar. Men soga teiknar også biletet av ein hjartevarm, snill og handing kar. Sterke-Nils stoga står idag på Dyrskuplassen. Her vert det kvart år framført spelstykke og små dramatiseringar som teiknar tidsbilete og hendingar frå livet til sterke-Nils.
Sjøormhistoriar:
Frå Bjørgeøyan
Sundberg.16.08.1998.
Lydopptak ved Svarvaren
I 1979 kom Arne Thomassen attende til Seljord med telt og gummiflåte og slo seg ned på Svarvaren.Teltet sette han opp like ved vatnet og så sette han ein hydrofon på 10 meters djup og 40 meter frå land. Ein ledning førte inn på
ein finstemt lydbandopptakar. Ved midnatt, då trafikken på fylkesvegen stilna av vart opptakaren sett på, og merkeleg nok var det mange og ymse
lydar å høyre. Det kunne vera små knepp og pipelydar. Kneppa og ei djup brumming kom når auren vibrerte med gjellene og pipa kom når symjeblære vart justert. Dette hong saman med at fiskane hoppa og var aktive. Det vart ein heil liten konsert med solistar i nærleiken og bakgrunnskor i det fjerne. Dessverre var det ein del forsterkarsus på opptaket fordi maksimal følsomhet var vald. Men ved tretida om natta vart det plutseleg ein kraftigare lyd. Det høyrdest ut som om eit stort objekt feia steinar tilsides medan det kom stadig
nærare mikrofonen, passerte og bråka kraftig, og blei gradvis svakare ettersom det fór vidare. Opptaket var så spennande at eit redigert opptak vart sendt i
NRK-Telemark.
- Kjelde: HJS si bok. Teksten er korrigert etter Arne Thomassen sine eigne kommentarar.
Ved Bjørgesanden
Det kom mot oss, og dukka under.
Jon-Erik Lunde, Oslo
Jon-Erik Lunde, elev ved Telegrafist-skolen i Oslo, fortel i eit brev ei merkeleg hending frå sommaren 1976: -Ca. 100-150 meter borte på vannet, eller skal jeg si under vannet, var det akkurat som det gikk en kjempesvær torpedo. Det skummet etter den og det ble ganske anselige bølger. Jeg fikk tatt tre bilder av bølgene den laget.Nor-Rec 2009